AŞILI OLARAK ALINIP DİKİLEN MEYVE FİDANLARI ZAMANLA YABANİLEŞİR Mİ?

Bazı vatandaşlar; dışarıdan satın alıp bahçelerine diktikleri göz aşılı meyve fidanlarının ve narenciye fidanlarının bazıları, zamanla aşı özelliğini kaybettiklerini ve yabanileştiklerini söylemektedirler ve bu durumun neden meydana geldiğini sormaktadırlar. Zaman zaman meydana gelen bu durumu, şöyle açıklayacağım:

Meyve fidanlarına ve narenciye fidanlarına yapılan göz aşılarının topraktan yüksekliği genelde on, on beş veya en fazla yirmi santim kadardır. Aşının altında kalan kısım ise yabanidir. Aşılı fidan satın alınıp bahçelerdeki yerine dikildikten sonra zamanla göz aşısı yapılan kısmın hemen yanında veya alt kısımlarından yabani filizler sürmektedir. Vatandaşlarımız bunu bazen gözden kaçırmış olabilirler veya farkında olmayabilirler. Aşının hemen bitişiğinde ve alt kısmında süren bu yabani filizler, kısa sürede kuvvetli bir şekilde büyüyerek gelişmektedirler. Zaman geçtikçe bu yabaniler, aşılı olan kısmın zayıflamasına sebep olmaktadırlar. Bu durum, daha sonraları aşının tamamen kurumasına ve fidanın yabanileşmesine sebep olmaktadır. Bu durumun meydana gelmemesi için göz aşısı yapılmış olan bütün meyve fidanlarının, hatta güllerin aşı kısmının yanında veya alt kısımlarında çıkan bütün yabani filizler, devamlı takip edilerek temizlenmelidir. Bu şekilde yapıldığı zaman, fidanlarda yabanileşme olmayacak ve aşılı olan kısım da sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişecektir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe