BAHÇELERDE YILDIZ (DAHLİA) ÇİÇEĞİ YETİŞTİRİLMESİ

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle yıldız çiçeğinin yetiştirilmesi ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Yıldız çiçeği, Yaz Mevsimi’nin ilk aylarından başlayarak kırağılara kadar sürekli bir şekilde çiçek veren yumru köklü bir bahçe çiçeğidir. Bu sevimli ve gösterişli çiçek, sert rüzgarlardan çabucak zarar gördüğünden bahçenin kuytu kenarlarına toplu bir şekilde dikilir. Aynı zamanda bu yüksek boylu bitki; bahçelerin göbeklerine, çimenliklerin boşluklarına tek başına da dikilir. Güneşli yerleri sevdiğinden ağaçların alaca gölgesine dikilecek olursa, fazla boylanıp iyi çiçek vermez. Çiçeklerinin rengi ve şekli bakımından yıldız bitkisinin pek çok çeşitleri vardır. Ancak bunları gelişme ve büyüme durumlarına göre bodur, orta ve yüksek boyda gelişenler olmak üzere başlıca üç grupta toplamak uygundur. Bodur çeşitler; kır ile altmış santime kadar yükselmelerine karşılık, çok dallanıp yapraklanırlar. Yüksek boylu çeşitler ise iki metreye kadar boylanmalarına rağmen az dallanırlar.

Çiçek şekilleri bakımından da yıldız bitkilerinin yalınkat ve katmerli olanları vardır. Katmerli çiçekliler de kendi arasında çiçek yaprakları düz ve kıvrık olanları bulunduğu gibi çiçekleri arı peteği gibi kümelenmiş ve pompon şeklinde ve bir de nilüfer ve şakayık çiçeklerini andıran biçimde olanları da vardır. Yıldız bitkilerinin kaktüs cinsi, fazlaca dayanıklı olduğundan ev içinde, vazoların süslenmesinde kesme çiçek olarak kullanılır. Yıldız bitkisi, genel olarak bahçelerde kök yumruları ile çoğaltılır. Ilık ve sıcak yerlerde ise kırağıların başlaması ile beraber, bitkinin çiçek ve yaprak sapları da kararır; bozulur. Bu dal ve yapraklar, toprak yüzeyinden on beş ile yirmi santim yüksekten kesilir. Yumrular dikkatlice topraktan çıkarılır. Kuru bir yere sererek kurutulur. Bu şekilde topraklarından temizlenen yumrular, çok defa bir sap üzerinde birleşmiş çok sayıda yumru köklerden meydana gelmiş durumdadır. Bu yumrular, serin bodrum odalarında don tutmayacak şekilde kuru kuma gömülerek bir sandık içinde saklanırlar. Yumrularını saklayacak böyle bir yeri olmayanlar, yumrularının vakitsiz sürüp boşalmalarına meydan vermemek için bahçede diz boyu derinlikte bir çukur açarak, buraya gömerler. Yalnız yumruların gömüleceği yerler, su tutmamalıdır. Ertesi İlkbahar’da kırağı tehlikesi geçtikten sonra yerine göre Nisan veya Mayıs Ayları’nda dikimleri yapılır. Dikim aralıkları, bitkinin gelişme durumuna göre altmış ile seksen santim aralıklarla dikilir. Yıldız bitkisine, gonca gösterinceye kadar iradeli su verilir. Çiçeğe yattıktan sonra sulama arttırılır. Her sulamanın ikinci günü, ocağın toprağı çapalanarak havalandırılır. Boylu olan yıldız bitkilerinin diplerine birer kazık dikilir. İplerle bu kazıklara bağlanarak kırılmaları önlenmiş olur.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe