BİTKİLERİN VATANLARININ BİLİNMESİ VE YETİŞTİRİLMESİ

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle bazı bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprak çeşitleriyle ilgili bilgileri paylaşacağım.  

Birçok değişik bitki çeşitleri olduğu gibi ülkelere ve bölgelere göre de değişik bitki çeşitleri bulunmaktadır. Bir bitkinin iyi bir şekilde yetişip gelişmesi için onun ana vatanının bilinmesi gerekir. Ana vatanı bilindiği zaman oradaki coğrafi durum, hava durumu ve toprak durumu göz önüne alınarak bitki bu şartlara göre yetiştirilirse istenilen olumlu sonuçlar alınabilir; aksi halde sağlığında ve görünümünde değişik bozukluklar meydana gelebilir. Eğer bitki sıcak ülke bitkisi ise bahçelerde veya evlerde sıcak yerlere konması gerekir. Serin ülke bitkisi olursa gölgeli ve serin yerlere konulmalıdır. Toprak ve su istekleri de o ülkedeki duruma göre sağlandığında sorunsuz bir şekilde büyüyüp gelişecektir.

Suyu fazla seven bitkiler, nemi tutan torflu topraklara dikilmelidir. Suyu fazla sevmeyen bitkiler ise milli süzek topraklara dikilmelidir. Bilhassa evlerimizin içinde, odalarımızda, salonlarımızda veya bahçelerimizdeki çok yıllık ve mevsimlik çiçeklerimizin toprakları kendi yetişme özelliklerine uygun bir şekilde seçilerek dikilmelidir. Bilhassa sardunya çeşitleri, ipek çiçekleri ve bunlara benzer diğer bazı çiçekler fazla nem tutan topraklara dikilmemelidir. Böyle topraklara dikilen sardunyalar ve ipek çiçekleri fazla nemden dolayı kısa sürede çürüyerek bozulmaktadırlar. Bu tür bitkiler; mil ve gübre karışımı harç hazırlanarak dikilmesi halinde, bu şekilde çürüme ve bozulmalar meydana gelmeyecektir. Ayrıca bu tür bitkileri genellikle güneşli yerlerde bulundurmamız gerekir. Gölge yerlere konulduğunda az çiçek açacak ve boya gidecektir. Bütün bitkiler, istedikleri ve sevdikleri ortam sağlanarak yetiştirildiği zaman çok güzel gelişerek bizlere karşılığını vereceklerdir. Biz onlara istedikleri ortamı sağladığımız zaman onlar da bize istediğimiz güzellikleri yansıtacaklardır. Doğanın hiçbir zaman hilesi olmaz, verilenin karşılığını kat kat fazla vermektedir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe