ÇELİKLE YETİŞMESİ MÜMKÜN OLAN ÇAM ÇEŞİTLERİ

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda, sizlerle çelikle yetiştirebileceğimiz çam çeşitlerini paylaşacağım. Bilindiği gibi çamlar aşılama ile, daldırma ile, tohum ve çelikle üretilmektedir. Aşı ile üretimi herkes bilmediği için bu işlem biraz zordur ve yetişmesi uzun zaman alır. Daldırma, tohum ve çelikle çam üretimi biraz daha kolay ve daha kısa zamanda gelişir ve büyür.

Ben, burada hepimizin kolayca yapabileceği çelikle yetişmesi mümkün olan çam çeşitlerine değineceğim. Çelikle yetişebilen bütün çam türlerini ve diğer bitkileri adi çelik dediğimiz çelikle, dipçikli çelikle ve ökçeli çelik yaparak üretebiliriz; fakat dipçikli ve ökçeli çelik yaparak üretilen bitkilerin tutma şansları, adi çeliğe göre daha fazladır. Bu bakımdan tutma oranını artırmak için mümkün olduğu kadar ökçeli ve dipçikli çelik yapmamız daha faydalı olacaktır. Çelikle yetişen çam türlerini sıralamak gerekirse; sırasıyla mazı çeşitleri (Tuyopsisler), kadife çamı (Cryptomeria Elegans), porsuk çamı (Taxus Baccata, Taxus Hibernica), sabin ardıcı, yalancı servi (Chamaecparis Lawsoniana), salon çamı (Araucaria) gibi çam çeşitlerini çelik yaparak üretebiliriz. Çelikleri, Sonbahar ve İlkbahar’da yapabiliriz. Yaptığımız çelikleri perlit veya torf içine dikersek, köklenmeleri daha sağlıklı olacaktır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe