IHLAMUR AĞACIYLA İLGİLİ BAZI DEĞİŞİK BİLGİLER

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle ıhlamur ağacıyla ilgili bilgileri paylaşacağım. Ihlamurun latincesi, Tilia”dır. Ihlamur; park, bahçe ve yolların çok güzel ağacıdır. Yaprakları geniş ve yuvarlak olup manzarası güzeldir. Derin ve serin nemli toprakları sever.

Ihlamurun değişik çeşitleri bulunmaktadır. Bugünlerde çiçeklenme döneminde olan ıhlamurun hoş kokusu, her yerde kendini hissettirmektedir. Ülkemiz’de en çok, büyük yapraklı ıhlamur çeşidi yetişmektedir. Ihlamur çiçeklerini o yıl İlkbahar’da süren taze dallar üzerinde vermektedir ve her yaprak dibinde bir ıhlamur çiçeği oluşmaktadır. Çiçeklerini demleyip içtiğimiz zaman mis gibi kokusunun yanı sıra sağlığımıza da önemli ölçüde değişik faydaları bulunmaktadır. Çiçekleri geçtikten sonra ufak şekilde meyvelere dönüşmekte ve bunlar ıhlamurun tohumlarını oluşturmaktadır. Ihlamur; tohumla, çelikle veya dibinden çıkan köklü sürgünleri ayrılarak çoğaltılır. En kolay üretim, bu sürgünleri dikilerek yetiştirilmesidir. Ihlamur ağacının yumuşak ve beyaz olan kerestesi de değişik alanlarda kullanılmaktadır.

Bahçemize ıhlamur ağacı dikmek istediğimiz zaman ileride büyüyüp gelişeceğini hesap ederek, ona göre bir yer ayırıp dikilmesi gerekir. Ihlamur fidanı, istediği uygun bir yere dikildiği zaman uzun süre yaşamakta ve sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmektedir; ancak belirli bir zaman geçtikten sonra diğer bütün bitkilerde olduğu gibi ıhlamurun da budamaya ihtiyacı olmaktadır. Zamanla dalları büyüyüp gelişen ve sıklaşan ıhlamurun sık dalları seyreltilerek iç kısmının hava alması sağlanmalı ve lüzumsuz yere yorulması önlenmelidir. Ayrıca çok uzayan dallar olursa, bunların da uçları alınması gerekir. Bu şekilde yapıldığı zaman, ağaç formunda kalacak ve dengeli bir şekilde büyüyecektir. Eğer böyle yapılmayıp ağaç kendi haline bırakılırsa, zamanla dalları uzayıp büyüdükçe bunları besleyemez duruma gelecek; bazı sık dallarında ve uzayan dalların uçlarında kurumalar başlayacaktır. Bu durum ağacın zayıflamasına ve ömrünün kısalmasına sebep olacaktır. Bu hale gelmeden önce ağacın düzenli bir şekilde budaması yapıldığı zaman kesilen yerlerden taze filizler sürerek; kendini yenileyecek ve böylelikle ömrü daha uzun, sağlığı da daha güzel olacaktır. Ayrıca ıhlamur, çiçek verdiği zaman taze dallarda verdiği çiçeklerin daha iri ve sağlıklı olduğu kart ve zayıf dallarda verdiği çiçeklerin ise ufak ve zayıf olduğu görülecektir. Bu bakımdan ıhlamurun budamasına önem vererek yaptığımız zaman, o da bize taze dallar üzerinde verdiği mis gibi kokan iri iri çiçekleriyle karşılık verecektir.

Sağlıklı ve çiçekleri mis gibi kokan ıhlamur ağacımızın olması dileğiyle; bir başka konu ve yazımda buluşmak dileğiyle…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe