KIRAÇLARDA KURULACAK MEYVE BAHÇESİNİN YERİ ve YÖNÜ

Saygıdeğer Okuyucularım;

Geçen haftaki yazımda kıraç alanlarda meyve bahçesinin nasıl kurulması gerektiği konusunda yazı yazmıştım. Bu haftaki yazımda ise sizlerle kıraç alanda kurulacak meyve bahçesinin yeri ve yönü ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Orta Anadolu’da, kıraçlarda meyve bahçesi kurarken göz önünde bulundurulacak birinci nokta; yer ve yönün maksada en uygun bir şekilde seçimidir. Umumiyetle susuz meyve bahçesi kurarken vadilerde taban yerler, tepelerde ise etekler daha elverişlidir; çünkü buralarda toprak altı suyu, daha fazla bulunur. Bu sebeple, öncelikle böyle yerler seçilmelidir. Bununla beraber her zaman taban yerleri bulmak mümkün olmayabilir. Bu zaman ise bir tepenin Doğu, Batı, Kuzey veya Güney yönlerindeki bir yamacına meyve bahçesi kurulması düşünülebilir. Böyle durumlarda Orta Anadolu’da, kıraçlarda ilk olarak Kuzey yönü seçilmelidir; bundan sonra ikinci olarak Doğu, üçüncü olarak Batı, en son olarak da Güney yönünü kullanmak doğru olur. Çünkü Kuzey yönü Orta Anadolu’da daha az güneş alır; daha az kurur ve bu yönde ağaçlar, diğer yönlerdekine nazaran daha geç uyanacaklarından dolayı zarar görme tehlikesi daha az olur.

Güney yönleri, bunun tam aksi bir tesire sebep olmaktadır; yani fazla güneş görürler, çok ısınırlar. Bu sebeple sularını çabuk kaçırırlar. İlkbahar’da bu yöndeki ağaçlar, daha erken uyandıklarından geç bir don olayı meyve ağaçlarının çiçeklerini yakabilir. Bu bakımdan Güney yönü, Orta Anadolu kıraçlarında elverişli bir yön olarak dikkate alınamaz. Yine Orta Anadolu kıraçlarında; Doğu yönü, Batı yönüne kıyasla daha elverişlidir. Gerçi, bu iki yön arasında güneşlenme bakımından büyük bir fark yoktur; fakat Batı yönü öğleden sonra güneş görmeye başlar. Bu zamanda ise havada rutubet azalmış olduğundan, bu yönde buharlaşma daha şiddetli olur ve bu yüzden de topraklar daha çok kururlar.

Şu halde kıraç arazisi sahipleri, kır bahçesi kurarken yukarıda bahsi geçen durumlara göre hareket ederek ve yukarıdaki sıraya göre araziyi kullandıklarında olumlu sonuç almaları mümkün olacaktır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe