LİMONİ SERVİNİN BUDANMASIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle limoni servilerin budanmasıyla ilgili bilgileri paylaşacağım. Limoni servinin yerli ve ithal çeşitleri bulunmaktadır : yerli çeşitlerin ibreleri, seyrek ve serttir; ithal türlerinin ibreleri ise  daha sık ve yumuşaktır. Limoni servi denmesinin sebebi ise limon kokusuna benzer kokusunun olmasından dolayıdır. Genellikle limoni servi ve diğer servilerin budamaları diğer çam çeşitlerine göre daha değişik şekilde yapılmaktadır. Limoni servilerin dalları sık olduklarından dolayı genellikle iç kısımlarında bulunan ufak dallarında kurumalar meydana gelmektedir. Bizim yapacağımız en önemli iş, kuruyan bu dalları devamlı temizleyerek servilerimizin iç kısımlarının hava almasını sağlamaktır. Limoni serviler, kendi haline bırakılarak büyüdükleri zaman; ilerideki yıllarda ağırlığını tartamaz hale gelmekte, zamanla yan yatmakta veya yıkılmaktadırlar. Bu durumların olmaması ve servilerimizin sağlıklı şekilde gelişmesi için dış çevresindeki dalların uçlarını makasla keserek ağacımızın fazla büyüyüp yıkılmasını önlemiş oluruz. Eğer istiyorsak, beğendiğimiz şekil verip o şekilde kalmasını sağlayabiliriz. Ayrıca limoni servileri bahçemizin etrafına dikerek, çit şekli de verebiliriz; ancak verdiğimiz bu şekilde kalmalarını sağlamak için belirli aralıklarla makasla biçerek aynı şekilde kalmalarını sağlarız. Biçim yaparken en son biçim yaptığımız yerden daha fazla derin kesmemeliyiz; aksi halde derin kesilen yerlerden taze filiz sürmeyip kuruyabilir. Bu durumu göz önüne alarak limoni servilerimizi biçmemiz gerekir.

Limoni servilerde veya başka servilerde budama, diğer çamlardaki gibi dallarını gövdeden kesip aralama ve seyrekleme şeklinde yapılmazlar; ancak kuru dallar varsa onları kuruyan yerden kesebiliriz. Aksi durumda servimizin şekli ve sağlığını bozabiliriz. Servilerde iç taraflarında kuru dallar var ise sadece onları alıp dış taraftan da makaslayarak şekil vererek veya kendini tartacak şekilde dalların uçlarını kısaltıp o halde bırakırız. Bu şekilde yapıldığı zaman başka tür budamaya ihtiyaç kalmayacaktır ve gerek de yoktur. Limoni servilerin dallarında zaman zaman sararma ve kuruma meydana gelmektedir. Bu duruma genellikle canlı böcekler sebep olmaktadırlar. Bunu önlemenin yolu da zirai mücadeleyle olmaktadır; ayrıca limoni servilerimize çok su verirsek, bu da sararmaya ve ileriki zamanlarda da kurumaya sebep olabilir. Bu durumu da göz önünde bulundurarak servilerimizin bakımlarını yaparsak, sağlıklarında bozulma olmadan uzun süre bize hizmet edeceklerdir.

Sizlerin ve bitkilerinizin sağlıkları en güzel olması dileğiyle…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe