MEYVE AĞAÇLARININ SULANMASI

Saygıdeğer Okuyucularım,

Meyve ağaçları; yaşamaları, büyümeleri ve meyvelerini olgunlaştırmaları için topraktan su almak mecburiyetindedirler. Toprakta su bulunmazsa, meyve ağaçlarının yaşamaları tehlikeye girer. Ağaçların ihtiyacı olan su toprakta yağmur ve kar suları ile birikir; ancak bu suların bir kısmı toprak tarafından emilir. Emilen suyun fazlası da alt tabakaya süzülerek, orada depo olur. Bir kısım su da ağaçlara faydalı olmadan toprak tarafından içilmeden akar gider. Yazın meyve ağaçlarının su ihtiyacı toprak tarafından emilen ve alt tabakada depo edilen su ile karşılanır. Ancak taban suyu çok derinde ise bu sudan istifade edemezler; toprakta biriken su her yerde bütün bir yaz müddetince ağaçların ihtiyacına kafi gelecek miktarda olmadığından, bunun sulamalarla tamamlanması icap eder. Bazı iklim ve topraklarda meyve ağaçlarını sulamadan da yetiştirmek mümkündür. Meyve ağaçlarının en çok suya ihtiyaç hissettikleri zaman, büyüme ve meyvelerini oldurmaya çalıştıkları zamandır. Meyve ağaçlarında yaprak ve meyve ne kadar bol ise su sarfiyatı da o nispette fazla olur.

Sulama zamanı ve miktarı

Meyve ağaçları, Yaz Aylarında toprakta su azalınca sulamaya başlanır. Bu da İstanbul ve çevresi için Haziran sonlarından Ağustos sonlarına kadar devam eder. Yeni dikilmiş olan meyve fidanlarının sulanmasına biraz daha erken başlanır. Bazı senelerde Yaz Aylarında aralıklı yağmurların düştüğü görülür. Böyle durumlarda bazen sulamaya da lüzum kalmadan Yaz Ayları geçirilir. Bahçenin toprak vaziyeti de sulama miktarı üzerine etki eder. Derin topraklar suyu daha çok emer ve uzun zaman muhafaza ederler. Bu gibi toprakları bol; fakat seyrek sulamak gerekir. Derin olmayan topraklar, suyu fazla emip uzun zaman muhafaza edemeyeceklerinden azar azar su verilmeli; fakat sık sık sulanmalıdır. Killi topraklarda su bolca; fakat seyrek kumlu topraklarda sık sık ve azar azar verilmelidir.

Meyve ağaçlarının su istekleri

Meyve ağaçları toprakta ihtiyaçlarına yetecek kadar su bulamadıkları zaman, sulanmalıdır. Toprakta su azalınca; meyve ağaçlarında evvela bir durgunluk, yapraklarda solma ve cansızlık görülür. Kuraklık daha da artacak olursa; ağaçlar, yaprak ve meyvelerini atmaya başlarlar. Meyve ağaçlarının bu hale gelmeden, yani bozulmadan sulanması lazımdır. Yaprakları sararmış ve meyvelerini dökmeye başlamış bir ağacın sulanması geç kalmıştır. Meyve ağaçlarına haddinden fazla su vermek de zararlıdır. Ağaç sürgünleri, mukavemetsiz olur; odunlaşmaz ve Kış soğuklarından zarar görürler. O halde, sulamayı ihtiyaca göre organize etmemiz gerekir. Su bolan yerlerde salma olarak su verildiği zaman; bu su, ağaçların yirmi ile otuz günlük su ihtiyacını giderir.

Ağaçlarınızın sağlıklı, ürünlerinizin bol olması dileğiyle; bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe