SALKIM SÖĞÜT

Park ve bahçe alanlarında hoş görünümü ile çok rastlanan bitkilerdendir. Salkım söğüt, çim alanları içine tek veya gruplar halinde dikildiği gibi havuz kenarlarına da dikilerek gölge ve serinlik amacıyla kullanılabilir. Dalları şemsiye şeklinde aşağı doğru sarkar. Su ihtiyacı fazladır; kurak alanlardan hoşlanmaz. Salkım söğüt, çelikle yetiştirilebilir. Çelik yapmak için sağlıklı, genç ve düzgün dalları kullanmalıyız. Yirmi veya yirmi beş santim uzunluğunda kesilen söğüt dalı çeliklerini mille karışık toprak içinde köklendirerek çoğaltabiliriz. Salkım söğüt çelikleri Sonbahar’da veya İlkbahar’da yapılabilir. Soğuk olmayan bölgelerde Sonbahar’da yapılması daha faydalı olur.

Salkım söğütten yapılan çeliklerin büyük bir kısmı tutar; tutan çeliklerde kendi ihtiyacımızdan fazlası olursa komşularımıza vererek veya çevremizde bulunan uygun boş alanlara dikerek doğaya çok güzel bir katkıda bulunmuş oluruz. Böylelikle ağaç var oldukça üstünde bulunan kuşlara ve altında gölgesinde oturan insanlara da serinlik ve huzur verecektir.

Salkım söğüdün dalları, yere doğru uzadığı zaman makasla istediğimiz yükseklikte keserek, kendi kullanım alanımıza göre ayarlama yapabiliriz. Salkım söğüdün budamasını Şubat ve Mart Aylarında yababiliriz. Budama yaparken ağaç içinde bulunan kuru, kırık, çok zayıf ve sık dalların temizlenmesi yeterlidir. Salkım söğüdün dibine İlkbahar’da yanmış çiftlik gübresi koyarak bellenmelidir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe