ABELYA (ABELİA FLORİBUNDA) BİTKİSİNİN BUDAMASI

Saygıdeğer Okuyucularım;

Abelya bitkisi, Yaz boyunca devamlı çiçek açan en güzel bitkilerden biridir. Çiçekleri borazan şeklinde, küçük kokulu ve beyaz renktedir. Abelya bitkisini park ve bahçelere tek veya gruplar halinde dikebiliriz; ayrıca bahçe sınırlarında çit nebatı olarak da kullanabiliriz.

Abelya, çelikle üretilir; çelikleri, Şubat ve Mart Aylarında yapılır. Abelya çalı formunda, sık dallı bir bitkidir. Bu bakımdan bilhassa iç kısımlarında buluan dallarda zaman zaman kurumalar meydana gelmektedir. Ayrıca yaşlı dalların uç kısımlarında da kurumalar meydana gelmektedir. Budama yaparken, öncelikle bitkinin iç kısmında meydana gelen bütün kuru dallar temizlenmelidir. Zaman zaman dış kısımlardaki dalların uç kısımlarında meydana gelen kurumuş ve zayıflamış dallar da temizlenmelidir. Ayrıca abelya dalları üzerinde sık şekilde bolca çiçek açmaktadır. Bu çiçekler, belirli bir süre sonra dökülmektedir. Dökülen bu çiçek saplarında tohum bağlama meydana gelirse, bu kısımlarını keserek buralardan tekrar çiçek açmalarını sağlamış oluruz.

Abelyayı çit bitkisi olarak diktiğimiz zaman çok sık sık makaslayarak biçmememiz gerekir. Eğer sık sık biçersek, taze dallardaki çiçekler de kesileceğinden dolayı bile bile güzeli çiçek dallarını çöpe atmış olacağız. Bu durumu göz önünde bulundurarak abelyanın biçimini ve budamasını çiçeklerine zarar vermeyecek şekilde yapılması gerekir. Bunlardan başka abelyanın dikildikten belirli bir süre, dallarında kartlaşmalar ve zayıflamalar meydana gelmektedir. Bu duruma gelen abelyaları söküp atmamalıyız. Bunların dallarını toprak üstünden on santim kadar yükseklikten kestiğimizde buradan tekrar filiz sürüp kendilerini yenileyecekler ve ilk dikildiği zamanki gibi gençleşmiş olacaklardır. Abelya dikilecek toprak, organik maddece zengin veya süzek bol gübreli olmalıdır. Ayrıca abelya dikilecek bölgeler, fazla soğuk olmamalı; ılıman olmalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla, İbrahim Tınaztepe