AİLE SEBZE BAHÇELERİNDE KULLANILAN ALETLER

Sebzecilikte kullanılan alet ve makinelerin cins ve şekilleri değişik olup bahçelerin büyüklüğüne göre bunların en pratik ve en ekonomik olanlarını seçip kullanmak lazımdır. Aile sebze bahçelerinde toprağın bellenmesi, çapalanması, tırmıklanması, sebzelerin tımar ve bakım işleriyle hasadı genellikle el aletleri vasıtasıyla yapılır. Toprak işlemesinde kullanılan aletleri söyle sıralayabiliriz:

 1. Kazmalar: Yeri açmalarda, derin toprak işlemesinde, kirizma yaparken, kökleri ve taşları çıkarmada kullanılır. Üç türlü kazma vardır:
  • Adi Kazma: Bir tarafı topuzlu, bir tarafı yassıdır.
  • Kökçü Kazması: Bir tarafı balta şeklinde ve bir tarafı yassıdır.
  • Taşçı Kazması: Bir tarafı sivri, diğer tarafı yassıdır.
 2. Beller: Toprağın yirmi veya yirmi beş santim derinliğinde işlenmesinde kullanılır. Beller iki türlüdür:
  • Çatal Bel :Ağır, sert ve killi toprakları bellemede kullanılır.
  • Kürek Beller: Hafif, yumuşak ve kumsal topraklarda kullanılır. Değişik şekilleri vardır. Çelikten olanları sağlamdır.
 3. Çapalar: Toprağın yüzünü ufalamak, havalandırmak, ot almak, ocak açmak, boğaz doldurmak, su yolları açıp kapamak gibi muhtelif işlerde kullanılır.  
  • Keser veya Dar Çapalar: Ağızları on iki veya on beş santim uzunluğunda yedi ile sekiz santim genişliğindedir. Çakıl ve taşlı toprakların yüzden işlenmesinde kullanılır.
  • Geniş Ağızlı Bostan veya Bostan Çapaları: Bunların ağızları geniş ve yarım daire şeklindedir. Su yolları açıp kapamada, boğaz doldurmada kullanılırlar.
  • Çepinler: Sebze bahçelerinde, toprağın dört ile beş santim derinliğinde işlenmesinde, ot almada, bazı fidelerin dikiminde kullanılır. Her iki ağzı keser yahut bir ağzı çatal, diğeri keser şeklinde olanları vardır. Kısa saplı çepinler işçinin belini ağrıtır. Uzun saplıları kullanmak daha faydalıdır.
 4. Tırmıklar: Toprağın yüzünü düzeltmek, üzerindeki otları, taşları ve küçük toprakçıkları toplamak ve ince tohumları örtmek için kullanılır. Otuz, kırk veya elli santim genişliğinde ve demir dişli olanları vardır.
 5. Adi Kürekler ve Direnler: Toprağın yüzünü düzeltmek, toprağı kaldırmak, yastıkları boşaltmak için ekseriya adi kürekler kullanılır. Hafif çelikten olanları makbuldür. Gübre doldurmak ve boşaltmak ve yaymak için direnler kullanır. Direnlerin 2, 3, 4 ve 5 dişlileri vardır.
 6. Fide Kazıkları (Plantuvarlar): Sebze fidelerin bahçede hazırlanan yerlerine dikmede kullanılır. Adi, ağaçtan ve ucu demirden yapılmış olanları vardır.

ABONELERİMİZİN ARASINA KATIL

Sağlıklı Bitkilerin Sırrı Nedir? Bitkileri Çoğaltma Taktikleri Nelerdir? Daha Fazla Ürün Nasıl Kazanılır? Tüm Bu ve Buna Benzer Soruların En İyi Cevaplarını Abone Olup, Takipte Kalarak Öğrenebilirsiniz!

close

ABONELERİMİZİN ARASINA KATIL

Sağlıklı Bitkilerin Sırrı Nedir? Bitkileri Çoğaltma Taktikleri Nelerdir? Daha Fazla Ürün Nasıl Kazanılır? Tüm Bu ve Buna Benzer Soruların En İyi Cevaplarını Abone Olup, Takipte Kalarak Öğrenebilirsiniz!