ÇİÇEK SAKSI ve TOPRAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Saygıdeğer Okuyucularım;

Küçük parklarda, az toprakla yaşamaya çalışan saksı çiçekleri için toprağın daimi şekilde kuvvetli tutulması gerekir. Bu nedenle de saksı toprakları; her sene kısmen veya tamamen yeni, taze ve iyice dinlendirilmiş bir toprakla değiştirilmesi gerekir. Saksı çiçekleri için harçlı topraklar kullanılır. Harçlı toprak, aynı ölçülerde killi – kumlu bahçe toprağı içine dere kumu, iyice çürümüş sığır gübresi karışımı ile elde edilir. Bu harcın içerisine bazen funda, kestane toprağı ve yaprak çürüntüsü gibi humuslu topraklar da karıştırılır veya hazır karışımlı topraklardan satın alınarak kullanılır. Koyun, tavuk, keçi, güvercin gübreleri kuru ve pek kuvvetli olduklarından dolayı, bunlardan saksı topraklarına az miktarlarda karıştırılır.

Saksı bitkileri, zamanla saksının iç yüzünde o kadar sık bir yumak teşkil ederler ki; bu kök yumağı için artık eski saksı, ufak ve dar gelmeye başlar. İşte bu zaman saksının değiştirilmesi gerekir. Büyümesi hızlı olan saksı bitkilerinin saksıları, her sene; ağır büyüme gösteren saksı bitkilerinin saksıları, üç yılda bir değiştirilir. Saksı değiştirilmesi yapılırken yeni saksı, eski saksıdan daima üç ile beş santim büyük seçilir. Değiştirme sırasında saksı, sol elle tutulur. Sağ elle saksıya dipten vurulmak suretiyle kök yumağı dışarı çıkarılır. Sonra ucu sivri bir alet ile kök yumağı, fazla dağılmayacak şekilde gevşetilir ve bundan sonra da kök yumağı ne fazla derin, ne de yüksek olmayacak şekilde yeni saksı içine oturtulur. Bu arada saksı boşlukları, toprakla doldurulur ve iyice oturması için hafifçe saksı yere vurulur. Üstten de baş parmak veya bir çomakla bastırılarak, sıkıştırılır. Saksı kenarlarının üst yüzünde, iki parmak derinliğinde kalacak şekilde bir su çanağı payı bırakılır. Bu şekilde dikimi tamamlanan bitkiye bolca su verilerek, yerine konur.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe