KRİZANTEM ÇİÇEĞİNİN YETİŞTİRİLMESİ

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle krizantem yetiştirilmesi ile ilgili bilgileri paylaşacağım. Krizantem (Chrysanthemum Sp.), Compasitae familyasından çok yıllık bir çiçek olup kasımpatı adıyla tanınmaktadır. Kasımpatının ana vatanı Japonya olarak bilinmektedir.

Kasımpatılar, Kasım Ayı’nda en yoğun bir şekilde çiçek açmaktadırlar. Sonbahar geldiği zaman bahçelerimizi gösterişli çiçekleriyle süsleyen en güzel çiçeklerden biri de kasımpatıdır. Bu bitkinin pek çok çeşitleri vardır. Ancak bunları gelişme ve çiçeklenme durumuna göre çok çiçek açan, bodur büyüyen ve bir de az çiçek veren; fakat yüksek boyda gelişen çeşitler olmak üzere başlıca iki grupta toplanır:

  • Bodur çeşitler, bir metreye kadar boylanır. Fazla dallanıp ufak çiçekler meydana getirir. Bunlar, bahçelerimizin kenar parterlerinde toplu bir şekilde dikilirler.
  • Yüksek boylu kasımpatı çeşitleri ise yüz yirmi ile yüz elli santimetreye kadar boy yapmalarına rağmen az dallanıp az sayıda; fakat iri ve gösterişli çiçekler verirler. Bunlar, bahçelerin kenar parterlerine seyrekçe ve tek tek dikilirler.

Erken kırağı ve don yapan yerlerde kasımpatılarına goncaları üzerinde iken soğuk vurur. Bu gibi yerlerde kasımpatıların üzerine naylon gibi örtüler çekilerek bu soğuklardan korunur. Kasımpatılar, bahçelerde yumuşak dal çeliği ve kökten ayırma ile çoğaltılır. İlkbahar’a doğru geçen seneden ayrılma çiçeği, beğenilen bitkilerin köklerinden fışkıran sürgünler, on veya on beş santimetre kadar boylanınca dipten tek tek koparılır. Bunlar, ilk önce uygun kaplara dikilir. Burada iyice kökleşir; büyümeye başladıktan sonra bahçedeki yerlerine toprağı ile birlikte kaldırılıp dikilir. Aynı sürgünler ana bitki üzerinde iyice köklendikten sonra köklü olarak da ayırma suretiyle bahçedeki yerlerine dikilirler.

İri ve gösterişli çiçek alabilmek için, kasımpatı fidanları tek dal üzerine yetiştirilir ve her dalda da gonca seyreltmesi yapılarak tek gonca bırakılır. Kasımpatılar, yirmi beş ile otuz santimetre kadar boy alınca, her fidanın yanına bir ile bir buçuk metre boyunda kazık çakılır. Fidanın sürgünü buna bağlanır. Eğer havalar kurak giderse, kasımpatılarına su verilir. Büyüme ve gelişme sırasında on beş ile yirmi günde bir sulama suyuna sığır gübresi beya kompoze gübre karıştırılarak şerbetli gübre ile besleme yapılır. Böylece hem verim, hem de kalite artmış olur.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere….

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe