LİMONİ SERVİ’YE ŞEKİL VERİLMESİ

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda, sizlerle bazı çam çeşitlerine verilecek şekillerle ilgili bilgileri paylaşacağım. Çam türlerinin bazılarına, makasla çeşitli şekiller verebiliriz. Bunları belirtmek gerekirse; limoni servi, mavi servi, leylandi çeşitleri, mazı çeşitleri, yeşil servi, porsuk çamları gibi çamlara istediğimiz bazı şekilleri vererek bahçelerimizin güzelliğine değişik güzellikler katabiliriz.

Şekil verilecek çamların boylarını, bizim vereceğimiz şekle göre seçeriz. Eğer konik veya top şeklinde bir şekil vereceksek; çamımızın tepe kısmını keserek, boya gitmesini önleriz. Böylece boya gitmeyecek olan çamımız, yanlara doğru genişleyerek büyüyecektir. Bu büyüme sırasında bazı dallar, dengesiz büyüyebilir. Bu şekilde büyüyen dalların uçlarını makasla alarak, bütün dalların istediğimiz şekle göre uygun büyümesini sağlarız. Çamımız, istediğimiz şekildeki büyüklüğe ulaştığı zaman; devamlı böyle kalmasını sağlamak için sık sık makasla biçerek, dallar fazla büyümeden vermiş olduğumuz son şeklinin bozulmasını önleriz.

Eğer çamımızın iki kademeli veya üç kademeli şekilde olmasını istiyorsak; üç kademe yapılacak şekile uygun büyüklükte bir çam alıp üç kademe yaparız veya bir kademe yapılacak bir çam alarak ilk kademeyi yaparız. Tepe kısmını kesmeyerek, çamımız büyüdükçe diğer kademelerini oluştururuz. Eğer bu şekilde bir çam alıp bahçemize dikersek veya kendimiz şekil verip büyütmüşsek, bu şekli devamlı muhafaza etmemiz gerekir. Bilhassa en üst tepe kısmından veya ona yakın yerlerden çıkan dalları sık sık kesmezsek; alt kademelerdeki dallar, zayıflayacak ve zamanla kuruma yapacaktır. Bu durumun meydana gelmemesi, sık sık biçmemize bağlıdır. Bazen böyle şekil verdiğimiz çamların iç kısımlarında veya diğer sık dalları olan çam çeşitlerinin iç kısımlarında, havasızlıktan veya güneş görmediğinden dolayı çok ufak dallarda veya ibrelerde kurumalar olabilir. Bu şekilde olan dal ve ibreleri temizleyerek ağaçta bırakmamalıyız. Böylece hem çamımız daha sağlıklı olacak, hem de görünümü güzelleşecektir.

Ben, limoni serviden yapmış olduğum üç kademeli şeklini sizlerle aşağıdaki gibi paylaş mak istiyorum.

20151217_151206

Eğer böyle bir şekil istiyorsanız, bu şekilde bir üçlü kademe yapabilirsiniz; başka değişik bir şekil arzu ediyorsak, o şekli de verebiliriz.

Sağlığınızın ve bitkilerinizin en güzel olması dileğiyle; saygılarımı sunarım.

Bitkilerin Doktoru,

İbrahim Tınaztepe