MARGARİT ÇİÇEĞİ

Saygıdeğer Okuyucularım;

Margarit Çiçeğinin Latincesi, “Chrysanthemum Segetum” dur. Margaritin çiçeklenmesi, Mayıs Ayında başlayarak, Ağustos Ayına kadar devam eder. Çiçekleri geniş tabla şeklinde olup kenarları beyaz, ortası sarı ve değişik renklerde olur. Çiçekleri pek dayanıklı olduğundan, kesme çiçek olarak da kullanılır. Eskiden büyüklerimiz bu çiçeğe kısaltılmış olarak, “kırzantem” derlerdi.

Margarit, bahçelerdeki yerlerine dikildiği zaman Kış ve Yaz boyunca bozulmadan kalmaktadır. Ayrıca kök kısımlarından devamlı filiz vererek çoğalmakta ve sıklaşmaktadır. Çoğalan bu filizlerden Mart veya Nisan Aylarında ayırıp bahçelerde diğer uygun yerlere dikebiliriz. Margariti bahçelerde yarı gölgelik veya güneşlik alanlara dikmeliyiz. Gölgelik alanlara dikilen margaritler, fazla boylanıp uzamakta ve az çiçek açmaktadırlar. Margaritin açıp geçen çiçekleri, hemen kesilmeleri ve üzerinde bekletilmemeleri gerekmektedir. Çiçek kısmının on beş ile yirmi santim altından kesilen bölgelerden tekrar taze filizler sürerek çiçek açacaklardır.

Geçmiş çiçekler, kesilmediği zaman boş yere bitkinin kuvvetini alacak; yeni çiçekler açmasını zorlaştıracak ve çirkin görünüm meydana gelecektir. Margaritlere Yaz Ayların’da bolca su vermeli ve dipleri nemli tutulmalıdır. Susuz kalan margaritin yaprak ve goncaları kısa süre içinde senmekte ve boyunlarını bükmektedirler. Margaritlerin boyları uzayıp kendini tartamayacak hale geldikleri zaman, diplerine birer kazı dikerek iple bağlanmalıdırlar. Zamanla margaritlerin üzerinde siyah bitler oluşmaktadır. Bunlara karşı bit ilaçlarından alınarak mücadele yapılmalıdır.

Bir bakşa konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe