SEBZECİLİKTE SULU GÜBRELER VE ÇİFTLİK GÜBRESİ ÇÜRÜNTÜLERİ

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle sebzecilikte sulu gübreler ve çiftlik gübresi çürüntüleri ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Şerbet (Sulu Gübreler), fenni gübreliklerde gübre suyunun toplanması için şerbet kuyuları mevcut olduğu gibi küçük sebze bahçelerinde de bahçenin bir köşesinde sulu gübre bulundurmak için küçük havuz, bidon gibi depo vazifesini görecek vasıtalar kullanılır. Çiftlik gübresinin verildiği toprakta tesirini göstebilmesi için uzun zamana ihtiyaç vardır. Halbuki sulu gübreler ise verildiği andan itibaren bitki tarafından topraktan kolaylıkla alınabilir. Eğer sulu gübreler, sebze bitkilerinin büyümeleri esnasında verilecek ise o zaman ortalama olarak on misli su ile iyice karıştırılıp şerbet haline getirdikten sonra verilmelidir.

Patlıcan, biber, domates, kabak ve hıyar gibi sebzeler döl bağladıktan sonra bu şerbetle sulanırsa mahsulleri iri, lezzetli ve bol olur. Tarla sebzeciliğinde şerbeti iki tekerlekli bir araba üzerine oturtulmuş bir bidon depo içersine koyarak özel bir tertibat vasıtasıyla çizgi usulü dikilmiş olan sebzelere verilir. Bu usulde şerbet toprağın içerisine dökülmekte olduğundan salma suretiyle toprağın yüzünden verilen şerbetten daha fazla fayda temin etmektedir. Aynı zamanda kimyasal gübrelerde belli miktarda sulandırıldıktan  sonra şerbet halinde sebze bitkilerine verilebilir.

Çiftlik gübresi çürüntüleri, çiftlik gübrelerinin uzun müddet çürüyüp toz haline gelmesinden meydana gelen gübreye “çürüntü” adı verilir. Çürüntü ne kadar eski olursa o kadar iyidir. Rengi siyah adeta enfiye gibidir. Çiftlik gübresi çürüntü sıcak, ılık ve soğuk yastıklara ekilecek tohum ve fidelerin kolaylıkla çimlenmesi ve kuvvetle büyümesi için yapılan harçlarda kullanılır. Harç, yüzde elli ince elenmiş bahçe toprağı ile yüzde elli ince adi çürüntüden teşekkül eder. Komposto gibi çürüntü de aynı zamanda açıktaki tohum yastıklarında ve ocaklarda kullanılır. Toprağın suyunu tutmasına ve yüzünün çatlamamasına yardım eder.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe