YEŞİL GÜBRELER

Saygıdeğer Okuyucularım;

Ekilmiş bir mahsülün hasat edilmeyerek toprağı ıslah etmek maksadıyla gömülmesine “yeşil gübreleme” ve bu maksat için kullanılan bitkilere ise “yeşil gübre” adı verilir. İsminden her ne kadar bitkinin henüz yeşilken toprağa karıştırılması lazım geldiği anlamı çıkarılsa da bu, muhakkak şart değildir. Bitkilerin hasat zamanı geldikten sonra da toprağa gömülebilir. Bitkilerin yeşil gübre olarak toprak ile karıştırılmasından elde edilen faydalar büyüktür. Eğer yeşil gübre olarak baklagillere mensup bir bitki kullanılmış ise aynı zamanda toprak azotça da zenginleşir. Bunun için yeşil gübreden sonra ekilen mahsülün veriminde hissedilir derecede bir artma olur. Yeşil gübrelerin daha ziyade fiğ bakla, soya fasülyesi, taş yoncası gibi toprağı azotça zenginleştiren bitkilerden seçilmesi en uygun hareket şeklidir. Yapılan birçok denemelerde bunların kendilerinden sonra gelen mahsülün verimini önemli derecede arttırdığı görülmüştür. Bilhassa pamuk ve mısır ekiminden evvel toprağa gömülen bu yeşil gübreler, çok faydalı olur.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe