SEBZECİLİKTE GÜBRE VE GÜBRELEMENİN ÖNEMİ

Saygıdeğer Okuyucularım;

Sebze bitkileri, kısa zamanda büyüyüp kısa zamanda yetiştiklerinden dolayı topraktaki bitki besin varlığını çok çabuk tüketirler. Bu bakımdan sebzeler, gübreli topraklardan hoşlanırlar. Ekilen ve dikilen sebzelerden istenilen ürünün alınabilmesi için sebze bahçesi toprağına çeşitli ve ugun gübreler verilmek suretiyle, onun bitki besin gücü arttırılır. Sebze bahçesinde en iyi sonuç, bolca verilen hayvan gübresiyle sağlanır. Aynı zamanda onun fiziksel yapısını da düzeltir.

Hayvan gübreleri, özellikle killi toprakların yazın kuraklıktan derin derin çatlamalarını ve sulamadan sonra üst tarafta kalın bir kaymak tabakası oluşunu önler. Esasen sebze bahçesine bol hayvan gübresi verilmeden kabak, domates, patlıcan ve lahana gibi sebzelerin yetişmesi çok güç olur. Hayvan gübreleri toprağa verilmekle yukarıda açıklanan faydalarından başka toprakta küçük, canlı varlıkların faaliyetini arttırır. Toprağın rengini koyulaştırdığından dolayı ısınma gücünü arttırır; toprakta umüs maddesi çoğaldığından toprağı gevşek ve kabarık tutarak köklerin kolayca yayılma ve gelişmesini sağlar. Bu arada toprağın su tutma gücünü de arttırır. Hayvanın cinsine ve gübrelerin saklanma durumuna göre çiftlik gübresinin fiziksel ve besin durumları da değişik olmaktadır. Bu bakımdan hayvan gübrelerini başlıca iki grupta toplamak mümkündür :

  • Soğuk Gübreler; sığır ve manda gübreleri, sulu ve serin gübrelerdir. Kumlu, kumlu – killi sıcak topraklara daha iyi gelir.
  • Sıcak Gübreler; beygir, eşek, keçi, koyun, katır, güvercin ve diğer kümes hayvanlarının gübreleri kuru, sıcak olmasına rağmen besin maddelerince sığır ve manda gübrelerinden daha zengindir. Bu gübrelerin, sebze bitkilerinin gelişmesi üzerinde etkileri daha çabuk görülür.

Hayvan gübreleri iyice olgunlaştırılmadan, taze olarak kullanılmamalıdır. Kullanılacak olursa toprakta azot adı verilen besin maddesini bünyesine çekerek, bitkileri bu gıdadan yoksun bırakır. Bu sebepten dolayı sebze bitkilerinin yaprakları, sarı renk alır; bu olaya bazı üreticiler, “taze hayvan gübresi sebzeleri yaktı.” Derler. Onun için hayvan gübreleri iyice olgunlaştırıldıktan (yandıktan) sonra toprağa verilmelidir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe