TESBİH ÇİÇEĞİ

Saygıdeğer Okuyucularım;

Tesbih çiçeğinin Latincesi, “Canna Hindica” olarak geçmektedir. Tesbih çiçeği, bahçelerde yetişen ve bakımı en kolay olan bitkilerdendir. Toprak altı rizomları ve tohumla üretilmektedir. Toprak altı rizomları ile üretmek, daha kolay ve daha çabuk olmaktadır. Çok fazla soğuk olmayan bölgelerde, rizomlar toprağa bir defa dikildiği zaman kendi kendine artarak çoğalmakta ve bozulmadan daimi olarak kalmaktadır.

Tesbih çiçeği bahçelerin güneşli alanlarına dikilmelidir. Böyle yerlerde daha güzel yetişmekte ve bol şekilde çiçek açmaktadırlar. Tesbih çiçeğini bahçelerde çiçeklik alanlarına ve çim alanlarında uygun yerlere dikebiliriz. Dikildiği yerde iyice çoğalıp geliştikten sonra su verilmese de bozulma yapmadan güzelliğini sürdürmektedir. Ancak bakımı yapıldığı zaman görünümü daha güzel olmaktadır. Tesbih çiçeğinin sarı, kırmızı, alacalı ve değişik renkleri bulunmaktadır. Çiçekleri açıp geçtikten sonra yuvarlak, tesbih şeklinde tohumları oluşmaktadır; bundan dolayı tesbih çiçeği olarak adlandırılmış olabilir. Geçmiş olan çiçeklerini üzerinde bekletmemeliyiz. Böylelikle hem görünümü daha güzel olacaktır; hem de çiçek, sapı üzerinden daha çabuk ve şık çiçekler verecektir. Tesbih çiçeğinin yapraklarının da ayrıca güzel bir görünümü vardır. Yeşil ve kızıl kahverengi yaprağının büyüklüğü, yerine göre yirmi ile elli santime kadar ulaşmaktadır. Tesbih çiçeği, yerine göre Mayıs ile Haziran Aylarında açmaya başlamakta ve Sonbahar’ın sonuna kadar devam etmektedir. Kış Aylarında toprak üstü kısımları bozulan tesbih çiçeği, İlkbahar’da yeniden yeşermektedir. Kışları çok soğuk geçen bölgelerde tesbih çiçeğinin toprak altındaki rizomları sökülerek, rutubetsiz bir yerde saklanmalı ve İlkbahar geldiği zaman tekrar yerlerine dikilmelidir. Diğer bölgelerde buna gerek yoktur.

Tesbih çiçeğinden çoğaltmak istediğimiz zaman İlkbahar’da, Mart Ayında toprak altındaki rizomlarından ayırarak başka yerlere dikebiliriz. Dikim mesafeleri, duruma göre 40 veya 50 santim olmalıdır. Dikim şekilleri tek tek, gruplar halinde ve sıravari şekilde yapılabilir. Bu bizim kendi zevkimize ve yer durumuna göre değişik şekillerde olabilir. Tesbih çiçeğini bahçeye dikmeden önce yeri derin bir şekilde bellenip yabancı otlardan ve taşlardan temizlenmelidir. Daha sonra bu kısma bolca yanmış hayvan gübresi konarak, tekrar bellenmeli ve ondan sonra tesbih çiçeği rizomları yerlerine dikilmelidir. Çok killi topraklı yerlerde, toprağa bir miktar kum karıştırarak toprağın su tutması engellenmeli ve suyu süzer hale getirilmelidir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe